Popüler Kültürde Müzik

Popüler Kültür Nedir?
Popüler kültür kavramı “halk” , “halkın çoğunluğu”, “çoğunluk tarafından beğenilen” kavramlarını içine alır. İlk bakıldığında belli bir kültürün ürünü olmadığı ve belli bir grubun amaçlarına hizmet etmediğidir.

Popüler Kültür ve Müzik
Müziğin tanımını yapmaya çalışmak oldukça güç ve karmaşıktır. Bu zorluğun temelinde yine kültür ve kültürel farklılıklar karşımıza çıkar.

Popüler müzik ise popüler kültür ürünüdür. Bu konudaki en eski çalışmalar ise Adorno’nun popüler müzik çözümlemesinde, popüler kültürün ticari tanımlama biçimi egemendir. Adorno’ya göre popüler müziğin içeriği ve yapısı kapitalist endüstriyel sistem tarafından biçimlenmektedir. Adorno kapitalist yaklaşımın müziği biçimlendirdiği gibi dinleyicileri de biçimlendirdiğini savunmaktadır. Ancak popüler müzikte dinleyici bu duruma maruz kalan değildir. Popüler kültürün tanımında da yer aldığı gibi popüler kültür durağan değildir, içerisinde hem direnme hem de kabullenme unsurları bulunan bir durum söz konusudur. Sonuç olarak popüler müzik dinleyicisi pasif değil aktiftir.

Popüler Kültürde Müzik

Adorno “On Popular Music” adlı çalışmasında kompozisyon ve prodüksiyon bakımından ciddi müzik ile popüler(hafif) müzik arasındaki ayrımı yapar. Buna göre, ciddi müzikte temalar ve detaylar bütünle oldukça içi içe örülmüştür. Temalar dikkatlice geliştirilmiştir. Detaylar bütünü hemen hemen içerir ve bütünü değiştirmeden detaylar değiştirilemez. Formal yapı ve içerik arasında tutarlılık sağlanır. Kompozisyon ve prodüksiyon bakımından popüler müzikte bilindik kalıplar izlenir. Bunlar stilize edilmiştir. Oldukça az özgünlük ortaya konulur. Buna şu şekilde örnek verilebilir, metal müzikte ve pop müzikte gitar da kullanılan kalıplar belirlidir hemen hemen her şarkıda aynı kalıplar kullanılır.

Yalnız şu ayrımı yapmakta yine de fayda var. Popüler müzikte az da olsa oluşan özgünlükten oluşturulan şarkı yıllarca dinlenebiliyor. Örneğin Heavy Metal grubu Metallica’nın 1991 yılında çıkartmış olduğu “The Black Album(Kara Albüm)” de yer alan “Enter Sandman” şarkısında yakaladığı özgünlük sayesinde şarkı efsane olmuş ve bugün bile hala daha sıkça dinlenen bir şarkı haline gelmiştir. Hatta o albümü sattıran şarkıdır dersek yanlış olmaz.

Popüler Kültürde Müzik

Adorno ciddi müzikle popüler müzik arasındaki ayrımdan sonra, dinleyicilerin tepkisi doğrultusunda ayrımı yapmıştır. Buna göre ciddi müziğin bir paçasını anlamak için onun bütnünü tecrübe etmek gerekir. Temalar ve detaylar bir bütünün bağlamı içinde anlaşılabilir. Müziği dinlemek çaba ve yoğunlaşma gerektirir. Popüler müzikte bütün üzerine oldukça az vurgu yapılır, önemli olan şey stil ve ritimdir. Dinleme sayesinde kazanılan eğlence ve sevinç müzikal objeye transfer edilir. En başarılı, en iyi müzik sürekli tekrar edilene bir tutulur. Popüler müzik sosyal bilinç üzerinde uyutucu bir etkiye sahiptir, düşünmeyi gereksiz kılarak gündelik yaşamda devamlılığın anlamını güçlendirir.

Kaynak
* Adorno, T.W., (1941), On Popular Music

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir