Pakistan Hindistan Öykü Seçkisi

İstanbul Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Halil Toker tarafından Türkçe’ye çevrilen Pakistan Hindistan Öykü Seçkisi kitabı 21 öyküden oluşmaktadır. Öyküler ait oldukları ülkelerin sahip oldukları dil ve kültür öğelerinden etkilenmiştir.

Pakistan ve Hindistan’ın 19.yya kadar birlikte olduğu topraklar, Delhi’nin düşmesiyle Hindistan Ingiliz egemenliğine geçmiştir. Ancak edebiyat ve dil unsurlarındaki benzerlik İngiliz egemenliğinde bile olsa sürmeye devam eder. Kitapta bu iki ülkenin yazarlarından derlenen öykülere yer verilmiştir.

Sade bir anlatımla dile getirilen öykülerden kiminde masalsı yapı olsa da genelinde Türk ve İngiliz öykücülüğü izleri görülmektedir.

Hint öykülerinden alışkın olduğumuz didaktik (öğretici) tema her öyküde kendini göstermekle birlikte yorumu okuyucuya bırakılmış haldedir. Çoğu öyküde sondan ziyade açık uçlu bir kapanış söz konusudur. Genele baktığınız da ise vermek istediği mesaj ile zihninizde kendinizi sorgulatan huzursuz izler bırakmaktadır.

Öykülerde kadın sıklıkla öne çıkmaktadır. Çocuk öğesi ise masumiyetiyle kendini yansıtmıştır. Ahlak, fakirlik, vefa, açlık ve ölüm her öyküde göze batan temalardır. Bu temaların anlatımı da çoğunlukla aile üzerinden yapılmıştır. Öykü tekniğinde bilinç akışı belirgindir.

Birkaç öyküden alıntıları aşağıda okuyabilirsiniz.

Hâlâ Yaşıyor:”…Dünya üzerinde bir kişi aç kaldığı müddetçe dünya da aç kalır mı? Dünya üzerinde bir insan köle oldukça herkes köle olur mu? Dünyada bir kişi dahi parasız oldukça bütün herkes parasız kalır mı?
Bu soruyu sana soruyorum. Sen beni ölü bil. Ölü sensin. Ben canlıyım ve yerinden fırlamış, nursuz, görme kabiliyetini yitirmiş gözlerimle bu soruyu sorup duracağım…”

Amaç:” Çocuklar nereli olursa olsunlar geleceğin umududur; kılık kıyafetleri ve davranışları onların önemini azaltamaz. Köylü çocuklarının da şehirli zengin çocukları kadar eğitime ihtiyaçları var…”

Garip Heykeltraş: ” Sevgi zamanın kölesi değildir. Fakir birdenbire, insanların gönlünde eleştirel bir yara haline gelip gözlerinde parlayan bu cümlenin önemini farkına vardı. Sevgi; ne kadar rahatsız edici bir kelime!”

Pakistan Hindistan Öykü Seçkisi
Halil Toker
Kaknüs Yayınları
192 Sayfa, 2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir