Özgüven zayıflığının nedenleri

Zayıf bir özgüven, doğuştan gelme bir şey değildir. Yaşamımız boyunca oluşur. Hangi yasaya göre işler bu süreç? Yanıtı çok basit yaşadığımız bozgunlardır bunun nedeni (bilimsel adıyla frustrasyonJ Boıgunların şiddeti ve sayısı, burada asıl önemli etkenlerdir. Bizi bozguna uğratan olaylara mutlaka başkalarının neden olmuş olması koşulu yoktur. Kendimizden kaynaklanan olaylar da olabilirler; çok iyi hazırlanamadığımız bir sınavdaki başarısızlığımızı göz önüne getirelim.

Bozgunlar ve Sonuçlar
Psikoloji biliminde, Dollard ve başka bazı Amerikan psikologlarının “Bozgun – Saldırganlık Kuram” pek ünlüdür. Bu kuram, bozgunların (hayal kırıklıkları, bizi içten yaralayan olaylar vb.) saldırganlıklara yol açabileceğini anlatır. Bozgunlar yalnızca sözlü ya da eylemli saldırganlıklara yol açmakla kalmaz aynı şekilde – yeni araştırmaların da oıtaya koyduğu gibi – gerileme, durma, bağımlılaşma, kaçma, ilgisizlik ve psikosomaıik belirtiler olabilir.

Saldırganlık bir sonuçtur
Bozgunlar, kendimize güvenimizin zayıf olmasının nedenleridir. Tüm aşağılık duyguları, çocukluktaki, gençlikteki ve yetişkinliğin genç dönemlerindeki bozgunlar yüzünden oluşmuşlardır. Bu bozgunların acısını tüm yaşamları boyunca çeker insanlar ve incinmiş kendine güven duygusu ile saldırganlaşarak başka insanları incitirler (bozguna uğratırlar); bu kez onlar bu bozgunu saldırganlıkla başkalarına aktarırlar (ya da kendi kişiliklerine yönelirler); bu böyle sürüp gider.

Yeterince geliştirilmemiş bir özgüvenin temeli ile ilgili olarak buraya dek yaptığımız açıklamalar belki de epeyce soyut kaldı. Bunları daha iyi anlayabilmek için beş alt bölüm halinde ayrıntılı açıklamalar getireceğiz.

Baskıcı eğitim
Engellenmiş cinsellik
Toplumsal yapı ve ruh kirlenmesi
Engellenmiş gelişme
İnsanlarla ilişkilerde yaşanan bozgunlar

Bu alt bölümlerde, bozgunların, insanların gelişimini ve güvenini nasıl sürekli olarak olumsuz yönde etkilediği açıklanıyor. Eğer kendi özgüveninizi yükseltmek istiyorsanız, bu psikolojik ilişkileri anlamaya önem vermelisiniz. Sağlıklı bir özgüvenden yoksunsanız, bunun çok mantıksız bir şey olmadığı ya da anlaşılır gerekçeleri olduğu size açıklanacak. Bu da sizin korkunuzu azaltacak ve size cesaret verecektir. Çünkü, milyonlarca insanın da sizinle benzer sorunlara sahip olduğunu göreceksiniz. Aşağılık kompleksinizin nedenlerini tanırsanız. özgüveninizi yükseltecek girişimlerde bulunmaya kolayca karar verebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir