Ömer Naci Soykan’ın Önemli Eseri – Wittgenstein

Wittgeistein lise yıllarından beri en merak ettiğim filozoflardan biri olmuştur. Daha lise sıralarındayken Felsefe öğretmenimiz Berna Hanım’ın sorduğu “Dil mi düşünceyi sınırlar; düşünce mi dili sınırlar?” sorusu sınıfta yoğun ve yapıcı tartışmaların yaşanmasına sebep olmuştu.

Wittgeistein’ın yaşamı, yapıtları ve eserlerinin anlatıldığı bu kıymetli eser ise bugün doktora öğrencilerinin önemli kaynak ve önerilen yardımcı ders kitaplarından biridir. Bu bakımdan Ömer Naci Soykan’ın eserinin kıymeti daha iyi anlaşılır.

Ömer Naci Soykan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucusudur. Başlıca çalışma alanları sanat, estetik, dil felsefesi ve bilgi kuramıdır. Şimdi emekli olan Ömer Hoca, ülkemizde genç felsefecilerin yetişmesi için “İnsancıl Felsefe Çevresi“nde çalışmalar yapmaktadır. Fransa, İngiltere, A.B.D. gibi ülkelerin en büyük ve köklü geçmişe sahip kütüphanelerinde, Ömer Hoca’nın yayınlanmış olan eserleri bulunmaktadır.

20. yüzyılın en çok alıntı yapılan filozofudur.

Wittgenstein Yaşamı, Felsefesi, YapıtlarıWittgeistein, felsefeyi dil felsefesi ile eşdeğer görmüş ve farklı çözümlemeleri dil alanında Naom Chomsky gibi dil bilimcileri etkilemiş; edebiyatta Yapısalcılık Kuramının oluşmasına katkıda bulunmuştur. Dünyanın en ünlü filozoflarından Bernard Russell ile birlikte yaptıkları felsefe çalışmaları, ikilinin yollarını ayırmasıyla son bulsa da aralarındaki ilişki minnetle anılmaya devam etmiştir. 20. yüzyılın en çok alıntı yapılan filozofudur.

Babası dil kanserinden öldüğünde kendisine 300.000 kron miras kalır ve bu mirasın üçte birini Avusturyalı sanatçıların çalışmalarına katkı sağlamak için bağışlar.

Milliyetçi olmamasına rağmen sadece ölümü görmek ve izlemek için Birinci dünya Savaşı’na katılacak kadar da ilginç bir karakterdir. Savaştan sonra felsefeyi bırakıp uzun yıllar köy öğretmenliği yapmış bir dahidir. Köy okulunu bir dayak olayından sonra terk ederek şehre dönmüştür. Hasta olduğunu öğrendiğinde doktoruna: -“İyi” diyecek kadarda ölüme hazır bir insandır.

“Dil düşünceleri giydirir.”

Soykan’ın belirttiği gibi aforizma tarzında yazdığı felsefi metinleri çözümlemesi zordur. Üzerinde uzun uzadıya oturup düşünmek gereklidir. Zaten en önemli kitabı ”Tractacus” u yazma aşaması tamamlayıp yayımlamaya sıra geldiğince yayımlayacak yayıncı bulamamıştır. Anlaşılması güç örneklerle doludur. Kitabı okurken, Ömer hoca’nın doğal anlatımına rağmen Wittgeistein’ın ağır dili hissediliyor. Buraya kadar anlatıp da bir örnek metin vermemek olmaz; 109. sayfada 4.002 sayılı metin: “İnsan, her sözcüğün nasıl ve neyi gösterdiği konusunda bir fikri olmaksızın, her anlamı ifade etmeye izin veren diller yapma yetisine sahiptir.-Nasıl ki, tek tek seslerin nasıl çıkarıldığı bilinmeksizin yine öyle konuşuluyorsa öyle. Gündelik dil, insan organizmasının bir bölümüdür ve bundan daha az iç içe geçmiş değildir. Dil düşünceleri giydirir.”

Ömer Naci Soykan’ın kitabı, dil felsefesini, mantık ve matematiksel gerçeklik üzerine kuran, dilin sınırlılıklarının düşünceyi de sınırladığını belirten filozofu anlamak için başvurulacak en önemli kaynaklardan biridir.

WITTGENSTEIN – Yaşamı, Felsefesi, Yapıtları
Ömer Naci Soykan
Bilge Kültür Sanat
456 Sayfa, 2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir