Neredeyse Bir İtalyan “Napolyon”

1769’da Corsica’da, onu on beş aylık bir yerli Fransız vatandaşı yapıyor. Corsica’nın geleneksel bağlantılarının çoğu, Napolyon’un ailesi Buonaparte’nin 16. yüzyılda geldiği İtalya ile ilgilidir.

Korsikalılar, 18. yüzyıldan beri adalarını Cenova yönetiminden kurtarmak için savaşmışlardır. 1768’de bu sorunlu adayı kontrol edemeyen Cenevizliler Fransa’ya satarlar. Fransız saldırısı, Korsikalılar’ı ezip bitirmiş ve 1769’dan itibaren de bölge Fransız eyaleti olarak yönetilmiştir.

Napolyon’un babası Korsikalı soylularından biri olarak Fransız yönetiminde bir pozisyonu kabul ediyor. Bu nedenle Fransa’da en büyük iki oğlu için eğitim ayarlayabilecek seviyey gelmiştir. Napolyon, geniş bir ailenin ikinci oğludur.
Genç Korsikalı (1796’da Fransızca Bonaparte olarak değiştirir), Brienne-le-Château adlı bir askeri akademide eğitim alır. On altı yaşında, 1785 yılında, bir topçu alayında ikinci bir teğmen oldu. Fransız Devrimi’nin ilk yıllarında, radikal politikalara ilgi gösteriyor.1791’de Valence’de bulunan yerel Jacobin klübünün başkanı oldu ve usulüne göre aristokratlara ve piskoposlara karşı yürüdü.

İlk önemli askeri katılımı 1793 yılında Toulon’da gerçekleşti. Temmuz ayında, bu Akdeniz limanı ve cephaneliği, onu Anglo-İspanyol filosunun ellerine teslim eden kraliyetçi karşı-devrimciler tarafından ele geçirildi. Fransız cumhuriyetçi güçleri tarafından takip edilen kuşatmada topçu kumandanı olarak yaralandı. Napolyon görev için terfi ettirildi. Şehir alındığında, Aralık ayında Napolyon’un topçu taktikleri ve son saldırı sırasındaki liderliği çok önemli bir rol oynamıştır. 1794 Şubat’ında, yirmi beş yaşındaki Napolyon, İtalya ordusunda topçu kumandanı olarak atandı. Daha sonra Napolyon, neredeyse tek elle yönetilen meşru hükümeti kurtardığı bildirildi.

rosetta stone
Rosetta Stone

Rosetta Taşı
İslâm’a olan saygısını vurgularken, Napolyon, Mısır’ı seçkin Mısırlılar senatosunun da yardımıyla, kendisinin yanında bir Fransız bölgesi olarak organize etmeye karar verdi. Bu kararı esnasında 1799 Yılında bir Fransız Subayo Rosetta Taşını bulur.

1799 Temmuz’unda Fransız birlikleri, Avrupalılar’ın Rosetta olarak bilinen Nil’in ağzına yakın bir köy olan Rashid’de eski bir duvarı yıkıyor, içine üç yazıyla yazılmış bir metinle siyah bazalt plakasını inşa ediyorlar. Biri Yunan, diğeri Mısırlı.

Partiyi değiştiren subay Pierre Bouchard, Yunanca metnin hiyeroglifleri deşifre etme görevindeki potansiyel değerini kabul ediyor. Taş Kahire’ye götürülüyor ve Napolyon tarafından kurulan bir enstitüye yerleştiriliyor. Yazıtlarının kopyaları Napolyon tarafından Mısır’a getirilen iki litograf tarafından hazırlanmıştır. Bu kopyalar Avrupa ülkelerinde önde gelen bilginlere dağıtılmaktadır.

Mısır 1801’de İngilizlerin eline geçtiğinde, taş Fransızlardan alınan hazinelerden biridir. 1802’nin sonunda, British Museum’da sergilenmiştir.

Bununla birlikte, eğer Fransızlar fiziksel olarak kıymetli nadirliklerinden mahrum kalırlarsa, sırlarını çözme onuru nihayetinde bir Fransız’a gider .Birçok bilim adamı ön çalışmaların çoğunu bu taş üzerinde (özellikle Thomas Young) yapar, ancak 1822’deki Jean François Champollion, hiyeroglifleri diğer metinlere uygulanabilecek bilimsel bir şekilde deşifre eden ilk kişidir. Yunanca ve iki Mısırlı betikte (hiyeroglif ve demotik) yazılmış yazıt M.Ö. 196’dan kalmadır. Yazıtın üzerinde, Firavun Ptolemy V’e, Mısır tapınakları tarafından verilen imtiyazları karşılığında verdikleri onurları anlatılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir