Modernleşen Türkiye’nin Tarihi

Zürcher, Leiden Üniversitesi’nde Türkiye Etütleri Bölümü başkanıdır ve öğretim üyesi olarak da görev yapmaktadır. Kitabında Türkiye’deki modernleşme sorunsalını bütün boyutlarıyla ve sade bir anlatımla ele alıyor. 1800’lerden bu yana Türkiye tarihini özgün bir modernleşme süreci olarak gören Zürcherbizlere oldukça farklı bir tarih okuması sunuyor.

Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş şekliyle 2015 ve 2016 yılına dek(ön söz dâhilinde) Türkiye’de meydana gelmiş AKP hükümetinin politikaları ve bu politikaların değişimi, 15 Temmuz gecesi, Suriyeli mülteciler krizi, Gülen, HDP, PKK gibi birçok konuya derinlikli teşhisiyle değiniyor yazarımız. İlk olarak 18. Yüzyıl sonunda Osmanlı İmparatorluğundan, Türk Tarihinde Jön Türkler Dönemi, Huzursuz Bir Demokrasi ve 1980’den Bugüne Türkiye başlıklarıyla ilerliyor.

Modernleşen Türkiye’nin TarihiKitabın nitelikli olarak okunması için önceden belirli bir tarih okumasının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Okuduğumuz tarih anlayışının dışında açıklamalarıyla sizi epey tartışmalara sürükleyen ama aynı zamanda derleyen ve toplayan bir kitap. Altını çizeceğiniz, sormak daha fazla araştırmak isteyeceğiniz bir tarih alanına götürüyor sizi. Belki de olaylara uzaktan bir tarihçi gözüyle bakıyor ama kaynakların çoğunun Avrupa’da olduğunu düşünürsek tarih açıklamalarında neden ayrımlara düştüğümüzü de anlayabiliriz. Bir de tarihçilerimizin belki ele almak istemedikleri belki de çekindikleri birçok kişiyi ele alması birçok durumu analiz etmesi de kitabın ilgi çekici bir yönünü oluşturuyor. Hocamız eşliğinde okuma grubumuzla beraber okuyoruz bizlerde bu kitabı. Yer yer dağılıyoruz ve eleştiriyoruz yer yer eksik yerleri buluyoruz bazense emin olduğumuz şeyleri yerle bir ediyoruz. Türkiye’nin tarihine yönelik okuma yapmış herkese başka açılardan ufuk sunacak bir kitap.

Yolunuzun kesişmesi dileğiyle.

Modernleşen Türkiye’nin Tarihi
Erik Jan Zürcher
İletişim Yayınları
464 sayfa, 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir