Modern Mahrem- Medeniyet ve Örtünme

Türk toplum yapısı üzerinde çalışmalar yapan Nilüfer Göle Türkiye açısından önemli bir araştırmacıdır. Kamusal alan, sekülerizm, çoğul moderniteler ve İslam’ın kamusal tezahürleri gibi alanlarda çalışan göle aynı zamanda Paris’teki EHESS Sosyal Bilimler Akademisi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Modern Mahrem kitabı da bu çalışmalar arasında önemli bir mihenk taşıdır. Göle, kitabı için genel anlamda şunları dile getirmektedir:

-Modernliği, ekonomik gelişme, siyasal iktidar biçimleri, kentleşme gibi sosyo-politik olgularla algılamaya alışkınız. Türk deneyimi ise modernizmin özel yaşamlar, mahrem alan üzerindeki dönüştürücü gücünü göstermesi bakımından emsalsizdir. Bu bağlamda Modern Mahrem Türk modernleşmesi tarihine, mahrem cephesinden bakmaktadır. Bu kitaptaki alternatif okuma, modernizm ve kadın-erkek ilişkileri arasındaki “kara kıtayı” gün ışığına çıkarmayı amaçlamaktadır.”

Modern Mahrem, saha çalışmalarıyla beraber nitel yorumların da dâhil olduğu Türkiye odaklı bir çalışmayı ifade etmektedir. Kadınların toplum içindeki konumunu ifade etmekle birlikte özelde örtünme ve İslami bakış açısı da değinilen konular arasındadır. Kadınların bedenleri üzerinden yapılan tartışmaların her dönemde ve her toplumda önemli olduğunu belirten Göle kitabında şunu özellikle belirtmektedir:

“Nasıl ki Batıcılar için kadının peçesini kaldırması, ev dışına çıkması ve özgürleşmesi ‘medeniyet’in bir önşartıysa, kadının İslami ahlaka uygun giyinmesi ve davranması da İslamcılar için ‘içtimai’ yaşamı, gelenekleri korumanın bir teminatıydı. Her ikisi için de kadının cinsel kimliği ile toplumsal konumunun nasıl tanımlanacağı esastı. Kadın meselesi üstünde şekillenen bu siyasi kavga, Batı Medeniyeti ile Doğu İslamiyet’i arasındaki en dirençli farklılığın toplumsal örgütlenme biçiminden ve bunun cinsiyetler arasındaki ayrışmalarından kaynaklandığını göstermekteydi. Modern Mahremİçerisi/dışarısı, mahrem/namahrem alan arasındaki sınır çizgisini kadının gövdesi, kadının görünmezliği çizmekteydi. Hangi medeniyetin yörüngesine girileceğini, kadının mahrem ile namahrem daireleri arasındaki yeri belirlemekteydi.”

Böylece kitabımız Batı modernliği ile birlikte değişen kadın imajına, geleneklerin yeniden yorumlanmasına, İslamcı hareketlerin değişimine, feminizm hareketlerine, evrensel ve yerel anlamda değinmekte ve bu bilgiler ışığında Türk toplumuna ayna tutmaktadır. Ayrıca saha çalışmasıyla beraber görüşme yapılan kişilerin de düşünceleri kitapta yer almakla birlikte medeniyet kavramı üzerinden Batı’nın merkeziyetçiliğinin yanında diğer seslere de kulak verilmiş bulunulmaktadır.

Aynı zamanda birçok toplumbilimci üzerinden de bu konular değerlendirildiği için karşımıza oldukça zengin bir içerik çıkmaktadır. Modern mahrem bu anlamda sadece teorik cümlelerle sıkıştırılmış bir kitap değil çok yönlü okuma sağlayan bir çalışmayı ifade etmektedir.

Modern Mahrem- Medeniyet ve Örtünme
Nilüfer Göle
Metis Kitap
200 sayfa, 2019

» Tuba Ayar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hür - Ezgi Durmuş

Hür – Ezgi Durmuş

 Ezgi Durmuş’a dair yazacaklarım bir hayli var, amma velakin konu o değil konu Hür. Şu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir