Mizahın Sosyolojik Psikolojik Ve Kültürel İşlevi

Yaşadığımız dünyada deveran eden teknolojik gelişmeler bu bağlı olarak değişen yaşam şartları farklı mizah türlerini ortaya çıkarmıştır. Eskiden beri sözlü mizah daha popüler iken yazılı basının öne çıkmasıyla yazılı mizah daha öne çıkmış sözlü mizah geri planda kalmıştır. Bu sebeple yazılı mizah daha çok gelişerek, günümüzde daha popüler hale gelmiştir. İnsanlar artık taklit, meddah geleneklerinden ziyade yazılı ve çizili mizaha ilgi gösterir olmuşlardır.

Mizah Nedir?

Tarihten bu güne birçok tanımı yapılan mizah ana hatlarıyla olayların gülünç, alışılamadık, çelişkili yönlerini yansıtarak insanı bu olaylar hakkında düşündürme, eğlendirme ve güldürme sanatı olarak tanımlanabilir. Dilimize Arapçadan geçen mizah kelimesinin Türkçe karşılığı güldürüdür.

Sosyolojik İşlevi

Sosyolojik açıdan son derece önem taşıyan mizah, kişilere kendilerini rahat bir ortamda sunma fırsatı vererek dinleyenleri ve izleyenleri rahatlatma amacı taşır.

Özellikle toplumsal sıkıntı zamanlarında toplumun rahatlaması, yumuşaması ve olaylara daha pozitif açıdan bakmasına yardımcı olur.

Toplum arasında bir iletişim aracı görevi de olan mizah sayesinde insanların kaynaşması ve aralarındaki etkileşimin artması mümkün olabilirken bu durum insanların mutluluk ve huzur seviyelerinin daha üst düzeyde olmasına yardımcı olmaktadır.

Psikolojik İşlevi

Birey olarak insanın bedenine ve ruhuna da iyi gelen mizah psikolojik açıdan önemli görevler üstleniyor.

Mizahi bir olay, görsel veya yazı sonucu oluşan gülme eylemi, insanın hoşuna giden bir durum olduğu ve ondan zevk aldığını ortaya koymaktadır. Bu durum hem kişi hem de karşısındakiler için pozitif bir değer taşımaktadır. İnsanın iç dünyasının dışa yansıması olan gülme olayı hem bedenen, hem ruhen insanı rahatlatmaktadır. Rahatlayan insanın moral seviyesi yükselerek depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara engel olmaktadır.

Tüm bunlarla beraber mizah psikolojik açıdan tamamen bir çözüm sağlamayıp geçici rahatlama sağlamakta ve insanların endişelerini tamamen ortadan kaldırmamaktadır.

Kültürel İşlevi

İnsanın olduğu her yerde var olan ve var olmaya devam edecek olan mizah, sosyal hayatın ayrılmaz ve özlenen bir parçasıdır. Kültürel hayatımızda geçmişten günümüze gerek sözlü gerek yazılı mizah yaşanılan toplumun bir parçası olup insanlar arasında kuşaktan kuşağa aktarılan bir değerdir. Nasreddin Hoca fıkraları buna en güzel örnektir. Günümüzden yaklaşık sekiz yüzyıl önce yaşamış olan kişinin yaşadığı komik, güldüren ama bir o kadar ibret dolu olaylar günümüze aktarılarak ulaşmıştır. Yazılı basının öne çıkmasıyla da çeşitli karikatür ve mizah dergilerine konu olmuştur. Sözünü ettiğimiz fıkralar bu zaman dahi eğlenerek gülerek okuduğumuz kültürel değerlerimizden bir tanesidir.

Mizah Basınının Önemi

Basın yoluyla kamuoyu oluşturmak en çok tercih edilen yollardan bir tanesidir. Özellikle ülkelerin ve toplumların siyasi, ekonomik, sosyal açıdan geçirdikleri sıkıntılı süreçlerde yazılı basın mizah yoluyla önemli görevler üstlenmiştir. Bu bağlamda mizah, toplumların içinde bulundukları durumdan ayrı olduğu düşünülemez.

Ülkemiz açısından düşündüğümüzde milli mücadele yıllarında yayınlanan “Güleryüz” ve “Aydede” gibi mizah gazeteleri halkın moralinin yüksek tutulması hususunda ve milli mücadelenin haklı olduğunun dünya kamuoyuna duyurulmasında önemli rol üstlenmişlerdir.

Bununla beraber bu gibi yayınlar, daha sonraki yıllarda siyasi açıdan politikacıların sert bir şekilde eleştirildiği çeşitli karikatürlerle tepki gösterildiği karikatür, yazı gibi unsurların yayınlandığı bir eleştiri aracı olarak kullanılmışlardır. Hatta bu hususta daha ileri giderek siyasi otoritenin hıncına uğrayıp kapatılan ve yayın hayatı sekteye uğrayan birçok mizah yayını olmuştur.

Hulasa olarak mizah, hem bireyin hem toplumun rahatlama aracı, kendini karşıdakine pozitif bir şekilde ifade etme aracı olarak kullanılıp çağımızın değişmez kültürel bir değeridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.