İmaj ve Takva

Fatma Barbarosoğlu’nun kaleminden okuduğum ilk kitap: imaj ve takva. Öncelikle Fatma Barbarosoğlu’dan bahsedecek olursak İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitiren Barbarosoğlu, “Tasavvufi Eğitimin Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamış ve “Modernleşme Sürecinde Moda- Zihniyet İlişkisi” adlı teziyle de sosyoloji doktoru olmuştur.

İmaj ve Takva kitabına dönecek olursak kitap farklı zamanlarda yapılan röportajlara son kısımda(yedinci bölümde) yer verilerek yedi bölümden oluşuyor. Konular daha çok dindar kadınların hayatlarındaki kırılmaları ve bu kırılmalar eşiğinde kamusal alandaki başörtüsü yasaklarını ayrıca sekülerliğin de kadınlar tarafından ne kadar içselleştirildiği gibi konular temelinde oluşuyor. Barbarosoğlu’nun önsözünde belirttiği gibi “İmajın ön plana çıktığı yerde takva ve ihlas kelimeleri dindarların öncelikler sıralamasındaki yerini kaybetti.” sözüyle modern insanın kimliğini imaj yoluyla oluşturduğuna değiniliyor. Burada daha çok bedenlerin değişimi, bedenler üzerinden farkın ortaya konulması gibi konular üzerinden modern öncesi dönem ve modern dönem arasındaki farklılıklar belirleniyor. Diyet listelerinden, psikiyatristlerden, rollerden, mahallelerden, intihardan, başörtülü kızların süreçlerinden, 1970-1980’lerden, sekülarizmden, anneler ve kızlarından… Birçok konuyu eklektik bir biçimde ele alıyor yazarımız.

İmaj ve TakvaBenim dikkatimi en çok çeken başlık ise ‘kötülüğün çoğaltılması ve itiraf’ konulu yazıydı. Modern toplumda itirafın gelişmekte olduğu kanısı ele alınmış ve Barbarosoğlu bu konuyu insanlar nezdinde “itiraf edebilmek için, itiraf değeri taşıyan eylemleri yapmaya itmektedir” olarak yorumlanmıştır. Yani itirafları da artık bir imaj olarak kullandığımız vurgulanmaktadır. Burada Hristiyanlıktaki itiraf ile modern itiraf arasındaki farka da değinen yazarımız Hristiyanlıktaki itirafın -ya da dinlerdeki itirafın diyebiliriz- tövbe etmek ve bir daha yapmamak üzere insanın kendisiyle ve Tanrı ile yüzleştiğini, modern itirafta ise itirafın tanrıya değil kullara yapılarak anormalin içinde kral/kraliçe ilan edilme arzusuyla yapıldığını belirtmektedir.

Konular içerisinde yazarın kişisel düşüncelerini bulmak mümkündür. Dili kullanım açısından oldukça akıcı bir üslup kullanmış yazarımız. Sohbet ediyormuş veya dinliyormuş gibi okunuyor satırlar. Üzerinde durulacak altı çizilecek birçok noktaya temas etmiş ve kendi kalp ağrısını okuyuculara sunmuştur. İmaj ve Takva arasında merak edilen birçok sorunun cevabını bulmak bu anlamda mümkündür.

Merakınızın kesişmesi dileğiyle.

İmaj ve Takva
Fatma Barbarosoğlu
Profil Kitap
232 sayfa, 2016

Tuğba Ayar

"Okumak iptiladır, müptelalara selam olsun."

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.