Hayvan Çiftliği – George Orwell

İngiliz yazar George Orwell tarafından yazılan kitap, Çağdaş Dünya Klasikleri arasında kendine yer bulmuştur. Bana göre yaşamdan kesit sunan Hayvan Çiftliği, George Orwell’ın bir diğer eseri Bin Dokuz Yüz Seksen Dört ile konu bakımından örtüşüyor. İki eserinde de derinliğine indiğimiz zaman sosyalizme eleştiri olduğunu görürüz.

Kitap, bir çiftlikteki hayvanların insanların zulmü altındaki yaşamını anlatmaktadır. Romanın başkahramanlarından biri olan çiftliğin sahibi Bay Jones, aynı zamanda sömürenler listesinin başındaki isimdir. Bu sömürüden bıkan hayvanların, isyan edip domuzların galeyana getirmesiyle onu çiftlikten kovmaları uzun sürmez. Jones çiftlikten kovulunca isyanın öncüsü domuzlar çiftliğin başına geçer ve çiftlikte yeni dönem başlar.

“Şunu da unutmayın ki, İnsan’a karşı savaşırken sonunda ona benzememeliyiz. Onu alt ettiğiniz zaman bile, onun kötü alışkanlıklarını benimsemeye kalkmayın. Hiçbir hayvan asla bir evde yaşamamalı, yatakta yatmamalı, giysi giymemeli içki ve sigara içmemeli, paraya el sürmemeli, ticaretle uğraşmamalı. İnsan’ın bütün alışkanlıkları kötüdür. Ve en önemlisi, hiçbir hayvan kendi türünden olanlara zorbalık etmemeli. Güçlüsü güçsüzü, akıllısı akılsızı, hepimiz kardeşiz. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmemeli. Bütün hayvanlar eşittir.”

Hayvan Çiftliğiİnsana benzememe nutuğu çekmekle işe başlayan domuzlar gün geçtikçe daha çok insanlaşmışlardır. Giysi giymeme, ticaret yapmama, yatakta yatmama gibi insanlarda kınadıkları tüm davranışları yapmışlar ve diğer hayvanlar bunun nedenini sorduklarında ise onlara kendilerinin çok çalıştıklarını, çiftliğin beyin takımı olduklarını söylemişlerdir. Zaman geçtikçe kendini iyice çiftliğin sahibi addeden domuzlar diğer hayvanlara sömürü uygulamaya başlamış ve zamanla diğer hayvanlar açlıktan ölecek duruma gelmişlerdir.

Ben, Hayvan Çiftliği’ni karakterler bazında üçe ayırıyorum. Bunların başında zalim Bay Jones ardından insanlaşan domuzlar, en son da kaderine razı diğer hayvanlar geliyor. Özellikle gücü eline geçirince insanlaşan domuzlarla, kendini güç sahibi için çalışmaya adamış kaderine razı diğer hayvanların arasındaki durum çok önemlidir. Bu iki grubu yaşamın kendisine benzetiyorum. Günümüzde de Bay Jones’ların, insanlaşan domuzların ve kendini gücün eline bırakanların olduğu aşikar. Bence Hayvan Çiftliği’nin Klasikler arasına girmesini sağlayan en büyük etken de bu.

Yazar tüm bunları anlatırken son derece yalın bir dil kullanmış ve karakterler arası ayrımı mükemmel bir şekilde okuyucuya aktarmıştır. Kesinlikle okunması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum.

Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir.

Hayvan Çiftliği
George Orwell
Can Yayınları
Türkçesi: Celal Üster
152 Sayfa, 2014

2 thoughts on “Hayvan Çiftliği – George Orwell

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir