Hakikat Aşkıyla Yananlara…

A’mak-ı Hayal(Hayalin Derinlikleri), Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi’nin “Yeryüzü dediğimiz bu geçici barınağı derin bir üzüntüye kapılmayarak seyretmek acaba mümkün mü? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Saf bir inanç sahibinin pek güzel cevap verdiği bu soruya akıl ve fen cevap vermiyordu, bir kere daha doğaya baktım.” dediği satırlarla ruh ve kimlik anlayışını derin felsefesiyle ele aldığı bir romandır. Dinin, özü itibariyle insanın mutluluğuna ve ilerlemesine araç olmazsa cahilliğin ve sefaletin kaynağı olacağına ve asli fonksiyonunu kaybedeceğine inanır. Raci isimli karakteriyle tüm evrenin gerçeğini kavramaya doğru bir yolculuğa çıkarır sizleri. Kitap bu anlamda yalnız dini çevrelerde değil edebiyat ve sanat alanında da epey yankı uyandırmıştır. Zaten A’mak-ı Hayal kitabından bahseden Fatma Acar arkadaşımız bunu pek anlamlı anlatmış.

Ek olarak bende kitabın müzikal kısmına ve müzisyenine değinmek istiyorum. Sakarya Fikir Sanat Akademisi’nde tanıştığım A’mak-ı Hayal’in o güzel sözlerinin müzisyeniyle: Sedat ANAR.

A’mak-ı Hayal’in albüm hikayesini şu şekilde anlatıyor Anar:
-Yaklaşık olarak dört yıldır A’mak-ı Hayal kitabıyla haşır neşir olmaktayım. Bu yıl, A’mak-ı hayal kitabının yazarı olan değerli insan Filibeli Ahmed Hilmi Efendi’nin yüzüncü ölüm yıl dönümüdür. Teşekkürümü ilk önce Filibeli’ye etmek istiyorum. Sayesinde feyiz aldım. İrşad ettim. Böyle bir albüm yapmak fikri, hiç kuşkusuz bu kadar güzel gönülle, ruhla ve aşk ile yazılmış bir kitabı ilk okuduğumda aklıma düştü. Aslında çok zor bir işti. Kitaptaki şiirleri bestelemem dört yılımı aldı. Umarım o güzel gönüllerinize Filibeli’nin huzurunda mihman ve hüsn-ü hayal oluruz.
Bu vesileyle ben de sizleri naçizane kalemimle Sedat Anar ile tanıştırayım ve dört yılın emeğinin Filibeli kalemiyle ve felsefesiyle nasıl göklere çıktığını göstereyim. Albümdeki birkaç parçaya değinmek istiyorum bunun için hem şiirlerin kendi sözlerine hem de sadeleştirmelerine yer vereceğim, aynı zamanda orijinal sözleriyle Sedat Anar’dan dinlemenizi tavsiye edeceğim. Sözlerin anlamının yüreğinize değmesi ve ruhunuzu aydınlatması dileğiyle.

ALEM

Alemde meşhud olan bu devran,
Tekâmül içindir, kemale doğru.
Her nokta cevval, her zerre raksan,

Uçup giderler visale doğru.
Ekvan, insan koşup giderler,
Tutulmaz kapılmaz hayale doğru.
İnsan isen gel matlubu anla,
Yorulma, gitme celale doğru.
Ufk-i ezelde doğan bir güneş,
Gider mi acep zevale doğru?
îfâte etme kıymetli vakti,
Çevir yüzünü cemale doğru.

“Alemde görülen bu hareket, kemale ulaşıp, olgunlaşmak içindir. Her nokta ve zerre hareket etmekte olup, hepsi Yaratıcısına kavuşmak için uçarak gitmektedir. Kâinat ve insan belirsiz bir hayale doğru koşup gitmektedir. Eğer insan isen, gel, arzu edilmeye değer olan şeyin ne olduğunu anla da Allah’ın gazabına sebep olacak yolda yorulma. Ezel ufkunda doğan bir güneş acaba doğup kaybolur mu? Değerli vaktini boşa geçirme! Yüzünü Hak Teâla’nın cemaline çevir.”

SEYYAH-I AVARE

Yürü, ey seyyah-ı avare yürü, durma yürü
Koymasın rah-ı visalden seni ezvak-ı misal!

Bu bedayi, bu letaif, heme rüya vü hayal,
Yürü, ey zair-i biçare yürü, durma yürü!

Yürü ki, nüzhet-i vuslatta teali göresin,
Yürü, aslında fena bul, budur etvar-ı kemal!

Yürü, alâyişi terk et, içesin ke’s-i visal,
Yürü ki, saha-i hîçîde tecelli göresin…

GÖZ

Hep ikilik birlik için.
Bak iki göz bir görüyor!
Bir ise dirlik için,
Bak iki göz bir görüyor!
Ruh-u ceset, arş ü felek,
Ins ü peri cin ü melek,
Birlik için hep bu emek.
Bak iki göz bir görüyor!
Şerrinden eyle hazer,
Vaktini boş etme güzer,
Âleme bir eyle nazar,
Bak iki göz bir görüyor!
Sen de seni sen de seni,
Bil ki budur “Allemeni”,
Birleye gör can ü teni.
Bak iki göz bir görüyor!

Tuğba Ayar

"Okumak iptiladır, müptelalara selam olsun."

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir