Gerçekten Beni Duyuyor Musun?

‘’Gerçekten Beni Duyuyor Musun? ’’ bana göre ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri adına bu zamana kadar yazılmış en iyi kitaplardan birisidir desem yanılmış olmam herhâlde diye düşünüyorum. Her bir kelimesini sindirerek ve birçok yerin altını çizerek okuduğum nitelikli bir eser.

Ebeveyn-çocuk ilişkisi adına yazılan bazı kitaplar fazlasıyla teorik olup okuyucuyu sıkabiliyorken yahut anlatılanlar günlük yaşama göre yabancı kalabiliyorken Navaro, kitabında samimi, empatiye dayalı sağlıklı ilişkilerin yüzeyine değil, özüne hitap ederek okuyucuyu kitabın içine çekiyor. Eser de, karikatürler ve diyalogların varlığı da görsel hafızanıza anlatılanları ikram ediyor.

Toplamda 9 bölümden oluşmaktadır:
1- Anne- babalık sanatı
2- Çocuğunu kabul edebilmek
3- Kabul edilmez davranışlara engel olmak
4- Nasıl bir disiplin?
5- Çocuklar neden söz dinlemez?
6- Çocuğu dinlemek
7- Anne- babanın kızgınlığını duyurması
8- İyi anne-babalık aşırı koruyuculuk mudur?
9- Karşılıklı güven

Kitabın en başında, eserlerini ve mesleki duruşunu beğendiğim, Prof. Dr. Çiğdem KAĞITÇIBAŞI’ nın esere yönelik bir yazısı da sunuş olarak yer almaktadır. Okuduğumda gördüğüm, bu kadar bilgi ve donanıma sahip bir annenin diğer annelerin yaşadıklarını anlatabilme kabiliyetinin başarısı ve sağlam yönlendirmeleridir. Yazar, çoğunlukla mükemmel anne-baba olmak ve mükemmel evlatlar yetiştirmek istediğimizi, ama mükemmeliyetçi insanların her daim eksik kalacak işlerinin olduğunu ama mutlu anne- babaların mutlu çocuklar yetiştirebileceğini anlatıyor.

Kitapta, toplumsal aktarımların ve kültürel yapının anne- babalara yüklediği görevler ışığında geleneksel- çağdaş ebeveyn modellerine de atıfta bulunmaktadır. Burada devreye anne-babalık sanatı giriyor. Bu sanata baktığımızda, diğer meslekler deneme-yanılma yoluyla öğrenilebilirken, anne-babalıkta bunun kalıcı hasarlar oluşturabileceği, bu yüzden okulların, birtakım kurum ve kuruluşların bu değerlerimizi desteklemeleri ve bireyleri bu konuda bilgilendirmelerinin önemi üzerine de değerlendirmeler yer almaktadır. Bu uğurda, ebeveynler olarak çocuklarımızı yetiştirmek aslında kendimizi yetiştirmektir.

Eserde, çoğu zaman çocuklara dikte etmeye çalıştığımız davranışların onlarda bazı hasarlara sebebiyet verdiğini anlayabilmemiz adına empatik cümle örnekleri ve yol göstermeler de mevcuttur. Okuduğunuzda ne demek istediğimi daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Kitapta, alıştırmaların olması, pratik yapmak isteyenler adına da gayet iyi düşünülmüş. Kural, disiplin, ödül, ceza, anne-baba tutumları, dayak ve daha nice kavramlar adına ayrıntılı açıklamalar ve misaller de yer almaktadır. Aynı zamanda, dayak ve etkisiz ceza yoluna başvuran ebeveynler ve bu davranışların çocuklar üzerindeki etkisi adına dikkate değer açıklamalarda var. En çok hoşuma giden de gerçekleştirilen hatalar noktasında yazarın üslubunun sizi incitmiyor ve yargılamıyor oluşudur diyebilirim. Bir de ders kitabı gibi değil de, bol bol örnek yaşanmış vakaların varlığı da olaylarla bütünleşmenize olanak sağlıyor.

Ayrıca yollar gösterilirken tepeden inme metodlarla değil de kademeli yaklaşım yoluyla davranış biçimlendirme tekniği kullanılmaktadır. Yani adım adım sindirilerek yaklaşılması sağlanıyor. Tüm bu örnekler olaylara ve çocuğunuza daha farklı bir pencereden bakabilmeniz, onun ve kendinizin iç dünyasında keşfe çıkmanıza yardımcı oluyor. Tüm bunlara ek olarak kitap, salt ebeveyn- çocuk ilişkisinin ötesinde her okuyanın kendi özüne dair bir parça da olsa kırıntı da olsa iç görü kazandırabilecek diğer kavramları da içinde barındırıyor. (Öfke kontrolü, sözel olan ve sözel olmayan davranışlar, beden dili, ses tonu gibi. )

Kitapta, bazı yazarların şiirlerinin oluşu da eseri kalp ve akıl potanızda sentezleyerek özgün fikirlere geçiş yapmanız adına ortam hazırlayacaktır. Okunmasını ÖNEMLE tavsiye edebileceğim ‘’ Gerçekten Beni Duyuyor Musun? ‘’ yediden yetmişe tüm insanlara tavsiye edebileceğim harika bir kitap. Üslubu, duygu yüklü, bilimsel temelli oluşu ve en önemlisi içinde, ‘’Ben’’ inize duygularınıza hitap edebileceğini düşündüğüm yapısıyla akıp gidecek bir eser. Faydalı olmasını temenni ederim. Keyifli okumalar…

Kitabın içinden hoşuma giden bir şiirle yazımı noktalamak isterim:
ANLAR
Eğer yeniden başlayabilseydim yaşama,
İkincisinde daha çok hata yapardım!
Kusursuz olmaya çalışmaz, sırt üstü yatardım.
Neşeli olurdum, ilkinde olmadığım kadar;
Çok az şeyi ciddiyetle yapardım!
O kadar temiz olmazdım,
Daha çok risk alır, daha çok seyahat eder,
Daha fazla güneşin doğuşunu seyreder,
Daha çok dağa tırmanır, daha çok nehir aşardım.
Görmediğim yerlere gider,
Daha çok dondurma, daha az bezelye yerdim!
Gerçek sorunlarım olurdu hayali olanların yerine.
……..
JORGE LUİS BORGES

(Şiirin tamamı için kitabı inceleyebilirsiniz.)

Gerçekten Beni Duyuyor musun?
Leyla Navaro
Remzi Kitabevi
200 sayfa, 2013

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.