Geçm­işt­en­ kurt­ul­up ­can­ sık­ıc­ı­ etik­etl­er­in­iz­i yok­ etm­ek­ için­ baz­ı­ strat­ej­il­er

Tanımlayıcılar kendi başlarına kötü değillerdir, ancak zararlı şekilde kullanılabilirler. Etiketleme eyleminin kendisi, gelişime belirli bir engel oluşturabilir. Etiketi haklı çıkmak ya da
değişmemek için kullanmak kolaydır. Sören Kierkegaard şöyle yazmıştı: “Beni etiketlersen reddetmiş olursun.” Bir birey etiketine göre yaşamak zorunda olduğu zaman, kendini engellemeye de başlar. Aynı şey kendinize yapıştırdığınız etiketler için de geçerlidir. Kendinizi gelişme potansiyeliniz yerine etiketlerinizle tanımlarsanız, benliğinizi reddedebilirsiniz. Kendinize yapıştırdığınız tüm etiketler öz geçmişinizden gelir. “Ça­yır”da Carl Sandburg’ün dediği gibi, geçmiş “bir kova kül”dür

Geçmişi geride bırakmak risk almayı gerektirir. Kendinize dair tanımlarınıza alışıksınız. Bunlar günlük yaşamınızda çoğu zaman bir destek sistemi işlevi görürler. Etiketlerinizi yok etmek için uygulayabileceğiniz bazı stratejiler şunlardır:

-Mümkün olduğunca kendinizi tanımlamaktan vazgeçin. Bu tanımların yerine “Şimdiye dek böyle olmayı seçmiştim.” veya “Kendimi damgalama alışkanlığım vardı.” gibi sözler söyleyin.

-Bazı etiketlerinizi yok edeceğinizi yakınlarınıza söyleyin. Hangilerini öncelikle ele alacağınızı belirledik-ten sonra, bu etiketleri kullandığınızda yakınlarınızın sizi uyarmasını sağlayın.

-Davranışlarınızı değiştirmek için hedefler belirleyin. Örneğin; kendinizi utangaç olarak değerlendiriyorsanız, önceden tanışmaya çekindiğiniz bir insanla tanışın.

Geçm­işt­en­ kurt­ul­up ­can­ sık­ıc­ı­ etik­etl­er­in­iz­i yok­ etm­ek­ için­ baz­ı­ strat­ej­il­er

-Geçmişin güçleriyle savaşmanıza yardım edecek güvenilir bir dostla konuşun. Etiketlerinize takıldığınızda sizi ufak bir işaretle uyarmasını isteyin.

-Kendinizi tahrip eden bu açıklayıcı davranışlar için bir defter tutarak, davranışınızı ve bu davranış sırasındaki duygularınızı kaydedin. Bir hafta boyunca tahrip edici etiketleri kullandığınız saat, tarih ve durumları kaydettikten sonra, bu sayıyı azaltmaya çalışın. Bu bölümün başlarında verilen listeyi kılavuz olarak kullanabilirsiniz.

-Dört nevrotik cümleye dikkat edin ve onları kullandığınızda kendinizi yük­sek ses­le düzeltin: “Ben bu yum.” yerine “Ben buydum.” “Elimden gelen bir şey yok.” yerine “Çalışırsam değişebilirim.” “Hep böyle oldum.” yerine “Değişeceğim.” “Benim doğam bu.” yerine “Bunun doğam olduğuna inanırdım.”

-Her gün belirli bir etiketi kullanmamaya çalışın. Kendinizi tanımlamak için “Unutkanım.” sözünü kullanıyorsanız, örneğin Pazartesi gününü özellikle dikkatli olmaya ayırın ve bir iki unutkan tavrı yenip yenemeyeceğinizi görün. Aynı şekilde, dikbaşlılık etiketinizden hoşlanmıyorsanız, bir gününüzü size ters düşüncelere hoşgörülü davranarak geçirin. Her gün bir etiketten kurtulma çabasının başarılı olacağını göreceksiniz.

Geçm­işt­en­ kurt­ul­up ­can­ sık­ıc­ı­ etik­etl­er­in­iz­i yok­ etm­ek­ için­ baz­ı­ strat­ej­il­er

-Etiket döngünüzü 3 ve 4 arasında durdurarak, kaçınmanın o tarihsel mazeretlerini gömebilirsiniz.

-Daha önce hiç denemediğiniz bir şey bulun ve bir akşamınızı bu aktiviteye ayırın. Bu yepyeni ve geçmişte hep sakındığınız aktiviteye üç saat ayırdıktan sonra, daha sabah ağzınızdan düşmeyen etiketleri yine kullanıp kullanmadığınıza bakın.

Etiketlerinizin tümü öğrenilmiş sakınma tavırlarıdır ve tercihinizi yaparsanız hemen her şeyi yapabilmeyi öğrenebilirsiniz.

Hatalı Alanlarınız
Dr. Wayne W. Dyer
Profil Kitap
Türkçesi: T. Nizamettin Bilgiç
2014, 272 sayfa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.