Freud: Cinselliğin Yeryüzü

Stefan Zweig, hikayeciliği konusunda biz okuyucular için tartışılmaz en iyi yazarlardan biridir. Kitapları halen de en çok okunanlar listelerinde üst sıralarda yer almaktadır. Kendine özgü betimleyiciliği, insanların iç dünyalarına ve zaaflarına olan bakışı ile sıklıkla psikolojik diyebileceğimiz kitapları olan Zweig’in roman/öykü yazarlığının dışında az bilinen araştırmacı yazar kimliğini de öne çıkaran kitabı “Freud: Cinselliğin Yeryüzü”nü kısaca sizlere tanıtmaya çalışacağım.

Kitapta öncelikle dikkati çeken Zweig’in Freud’a duygu hayranlıktır. Freud’u birçok paragrafta bilimselliğin dışına çıkacak kadar yüceltip övdüğü görülmektedir. Zweig’in bir diğer etkilendiği kişinin de Nietzsche olduğunu ve onun hakkında da bir kitap yazdığını belirtmeden geçmeyeyim.

Freud kimdir? Psikinalizin babası olarak da bilinen Freud, 1856-1939 yılları arasında yaşamış olan Avusturyalı Yahudi bir bilimadamıdır. Kişilik yapısı üzerine çalışmalarıyla bilinir ve Psikoanalitik Kuram’ın kurucusudur. Dönemin bilimadamları arasında cesur çalışmaları ve açıklamalarıyla ünlüdür.

Zweig, Freud’un yaşamını ve çalışmalarını anlatırken hem kendi dönemi hem de Freud’un dönemimi karşılaştırmalar yaparak anlatmaktadır. Açıklamalarını felsefi kuramlar, psikolojik tanımlar, toplumsal değer yargıları üzerinden yapmaktadır.

“Bugün Freud’un fikirleri ki yirmi yıl önce hala küfürler ve sapık düşünceler sayılıyordu- kolayca çağın dilinde ve kanında dolaşıyor; onun kurmuş olduğu formüller öylesine tabii görünüyordu ki onları red edebilmek için, kabulüne harcanacak olandan daha büyük bir çaba gerekiyordu.”

Zweig, kitapta Freud’un karakteri ve ruh hali üzerine de tahlillere yer vermiş, bilimselliğinin yanı sıra insan olarak da değerlendirme yapmıştır.

“Başkaları için katı, sert, acımasız olan Freud, kendine karşı da öyledir.”

Kitapta hem Freud ile ilgili hem de insan ve topluma dair sıklıkla aforizmalara yer verilmiştir.

“Üslubunun renksiz soğukluğu, yaratıcı gücünün billursuz sanatını saklar.”

Freud’un hipnoz ve psikanaliz ile ilgili yaptığı çalışma örneklerine ve bunlara dair yaptığı açıklamalara yer verilmiştir kitapta. Özellikle cinsellikle ve rüyalarla ilgili çalışmalar geniş yer tutmuştur. Freud’un bilinçaltına ilişkin yaptığı açıklamalar, izlenimler ve çalışmalar, Zweig’in kendine özgü yorumuyla okuyucuya aktarılmaktadır. Okurken teorik terimler sizi bilimsel bir makale okuyor izlenimi verecektir.

Freud’a göre rüyalar bilinçaltının en iyi yansımasıdır. Zweig ise bu durumu şöyle açıklar “ İlk defa Freud, rüyaların, psişik kararlılığımız için gerekli olduğunu meydana çıkardı. Rüya, duygularımızın supabıdır. Çünkü sonsuz hayat ve zevk susuzluğumuz dünyasal bedenimiz içinde sıkışır.”

Zweig’in Freud’u anlattığı bölüm 86 sayfalık bir alandadır. Kitabın geri kalan kısımlarında ise Sigmund Freud’un kendini ve çalışmalarını anlattığı yazılar, bilimsel makaleler yer almaktadır.

Kitabın geneline bakıldığında ise Freud ve çalışmaları hakkında bilimsel bir eser olduğu görülmektedir. Psikanaliz ve insanın iç dünyasında olanlar kuramsal ve bireysel açıklamalarla anlatılmaktadır. Psikoloji ile ilgili bilimdallarında kaynak kitap olarak gösterilebilecek niteliktedir.

Freud: Cinselliğin Yeryüzü
Stefan Zweig
Broy Yayınları
Türkçesi: Ali Avni Öneş
288 Sayfa, 1999

» Dilek Özcan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Coşkuyla Ölmek

Coşkuyla Ölmek

   Her okuyucu fark etmese de kitaplar dünyasında kendisine ait bir edebiyat alanı oluşturur. Bunun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir