Felsefe ve yaşam üzerine en iyi 7 Alan Watts kitabı

“Hayatın anlamsız değil ama anlamaya uğraşmak yoluyla anlaşılamaz” olduğunu söyleyen önemli düşünür Alan Wilson Watts (doğum 6 Ocak 1915 – ölüm 16 Kasım 1973) bir filozof, yazar ve karşılaştırmalı dinler uzmanıdır. Çoğu Uzakdoğu dinleri ve kültürü konusunda 25’i aşkın kitabı ve birçok makalesi bulunmaktadır. Zen Budizm düşüncesini batıyla tanıştıran ilk kişiler arasınd olan Watts. İşlediği konular felsefede dualizmden modern insanın sıkıntılarına kadar uzanıyordu. Watts’ın kitapları arasında felsefe ve yaşam üzerine en iyilerinden olduğunu düşündüğümüz kitapları seçtik.

Taoculuk Zen ve Batı Kültürü

Taoculuk Zen ve Batı Kültürü

Çağımızın en özgün, en kural dışı filozofu olarak ün yapan Alan Watts (1996-1973) “altmışlı”, “yetmişli” yıllarda gençlik akımlarının putlaştırıldığı bir öncüydü. Özellikle Zenn Budizm ve Taoculuk ve genellikle Hint ve Çin felsefelerinin bir yorumcusu olarak bilinen Watts, bir yandan da Doğu Kültürüyle Batının karşılaştırmasını yapıp yepyeni özgün sonuçlara varan bir filozoftu. Belki de ona bilge demek daha doğru olur…


Güvencesizlikteki Bilgelik

Güvencesizlikteki Bilgelik

Geleceğe dair plan yaparak ve bekleyerek çok zaman harcıyoruz. Bir sonraki ânın keyifli olmasını sağlamak amacıyla kaygılı bir çaba içine girerek, genellikle ânın keyfini çıkarmayı ıskalıyoruz. Doğu felsefesi ve öğretilerine dayanarak Watts, neyi bilmediğimizi ve bilemeyeceğimizi kabul ederek, sahiden bilmeye değer bir şey bulabileceğimizi söylüyor. Tatminkâr bir hayat sürmek için insan şu ânı kucaklamalı tam olarak şimdi’de yaşamalıdır.-


Benlik Tabusu

Benlik Tabusu

Bu kitap bilinmeyen ama çok güçlü bir tabunun, gerçekte kim ya da ne olduğunuzu bilmezden gelmeye yönelik örtük anlaşmanın derinlerine giden bir keşif yolculuğudur.


Suyun Yolu Tao

Suyun Yolu Tao

Alan Watts’ın ölümünün ardından, yakın dostu ve meslektaşı, ünlü T’ai Chi Ch’uan ustası Al Chung-liang Huang tarafından tamamlanan Suyun Yolu: Tao, karmaşık felsefi kavramları anlaşılabilir hale getirmekte ve berrak anlatımıyla bu derin felsefenin yaşamımızdaki kullanımını anlamamızı sağlamaktadır.


Mutluluğun Anlamı

Mutluluğun Anlamı

Mutluluk üzerine yazılmış kitaplar genel olarak iki türlüdür. Koşullarımızı değiştirerek ya da kendimizi değiştererek nasıl mutlu olabileceğimizi gösterenler. Bu kitap iki kategoriye de girmiyor, çünkü yazarı mutluluğun bu dünyadaki her türlü tekniğin ötesinde eylemle ulaşılabilecek bir sonuç değil, bilgiyle ulaşılabilecek bir gerçek olduğuna inanıyor. “Mutluluğun Anlamı” yaşadığımız her şeye evet deyişi; ne olduğumuz, ne hissettiğimiz ve her an ne bildiğimizi kayıtsız şartsız kabul eden tümden bir boyun eğişi açıklar.


Yaşama Oyna

Yaşama Oyna

Bizler bütünüyle zaman yanılsamasıyla hipnotize olmuş bir kültürde yaşıyoruz. Öyle ki bu kültürde şimdiki zaman, nedenselliğin mutlak gücüne sahip bir geçmişle, her şeyi içine emen bir gelecek arasında ince çizgiden başka bir şey değildir. Şimdimiz yoktur. Bilincimiz nerdeyse tümüyle anılar ve beklentilerle meşguldür. Bu yüzden gerçekle temasımız kopmuş durumdadır. Hakkında konuşulan, tanımlanan ve ölçüp biçilen dünyayı gerçekten varolan dünyayla karıştırırız. O çok yararlı isim ve sayı araçlarıyla, semboller, işaretler, kavramlar ve düşüncelerle büyülenmişizdir.


Zen Yolu

Zen Yolu

Herkes güzelliği güzel olarak algılayınca çirkinlik zaten vardır. Herkes iyiliği iyilik olarak algılayınca kötülük zaten vardır. Olmak ya da olmamak karşılıklı çıkar ortaya, zor ve kolay karşılıklı anlaşılır. Uzun ve kısa birbirleriyle karşılaştırılır, yüksek ve alçak karşılıklı konuşlandırılmıştır, önce ve sonra karşılıklı bir zincirlemedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir