Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı

“Okul öğretimi bir alışkanlık ve davranış talimi meselesidir. Dışarıdan içeriye doğru oluşur. Eğitim ise öncelikle insanın kendisine hâkim olma meselesidir.

Devam