Bir Adam Girdi Şehre Koşarak

Tarık Tufan: 1973 yılında İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

“Hayal Meyal” adlı kitabından sonra okumuş olduğum ikinci kitabı “Bir Adam Girdi Şehre Koşarak” oldu. Yazar, dağınık halde içine esen duyguları ve izlenimleri kısa anekdotlar halinde bir araya getirmiş; Kimi bölümlerse kısa öykücüklerden derlenmiş diyebileceğiniz bölümlerden oluşmuş.
Tufan, Yasin Suresinin 20-21. ayetinden esinlenerek kitabına isim vermiştir. Kitabın içeriği Allah sevgisi, merhamet, iyilik, yalnızlık, kadın ve aşk gibi konulardan oluşmuştur. Eserin yazarı muhafazakâr bir dünya görüşüne sahiptir. Muhafazakâr yazar, kapitalist sisteme, sanayileşmenin beraberinde getirdiği yabancılaşma olgusuna, toplumsal yalnızlık salgınına bireysel eleştirilerde bulunuyor.

Eserin bazı bölümlerinde filozoflardan bahsedilse de eserde felsefî bir derinlik görmedim. Daha çok felsefeci ve düşünürlerin yaşamları üzerinden çeşitli sorgulamalar yapılarak kendi payına çıkarımlarda bulunmuştur. Bazı insan öyküleri gerçek yaşamla uyum içindedir, bazı öyküleri ise fantezi tarzında absürt öyküler olarak okudum. Şahsen, Tarık Tufan’ın yazım ve anlatımı bana edebi bir tokluk hissi vermedi.

Bir Adam Girdi Şehre KoşarakTarık Tufan, felsefe eğitimi alan bir yazar olduğundan felsefi konularda yazdığı bölümlere ayrı bir mercek tuttum. Katolik Rahip, din adamı, matematik profesörü Prof. Dr. Michael Heller ile ilgili kaleme aldığı yazı bende dehşetli bir şaşkınlık uyandırdı. Heler” bilim ile dini” uzlaştırmaya çalışan bir bilim insanıdır. Tufan’ın Heller hakkında “Hesaplanabilir bir tanrı icat ederek kendi hurafelerinin, yoz ahlaklarının, sömürü saldırganlıklarının yaydığı pis havayı temizlemeye çalışılacaklardır.” sözleri bir felsefecinin ne epistemolojik ne de ontolojik bir analizi olarak değerlendiremedim. Daha çok kin ve nefret içerikli bir söylem vardı. Bunun yanında ünlü varoluşçu felsefenin duayenlerinden Jean Paul Sartre ile ilgili beğenisini de dile getirmektedir. Jean Paul Sartre tanrıtanımaz –Ateist- olarak bilinen birisidir. Teolog Heller’e ağır ithamda bulunup ateist bir filozof olan Sartre’ın aynı kitapta övgüyle yer almasını anlamlandıramadım.

Bir Adam Girdi Şehre Koşarak
Tarık Tufan
Profil Kitap
118 sayfa, 2017

One thought on “Bir Adam Girdi Şehre Koşarak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir