Amaçlar

Araştırıcılar, Rochester Üniversitesi son sınıf öğrencilerine amaçlarını sordular.

Verdikleri cevapları ise, dışsal ve içsel amaçlar olarak sınıflandırdılar.

Çok para kazanma, ünlü olma, çekici görünme gibi kavramlar dışsal amaç, başkalarına yardım etme, öğrenme ve kişisel gelişim ise içsel amaç kabul edildi.

Aynı öğrenciler, mezuniyetlerinden bir ve iki yıl sonra yeniden değerlendirildi.

Dışsal amaçlar için çabalayan kişilerde, başarılarına rağmen yoğun huzursuzluk, korku, öfke gibi duyguların yanı sıra baş ağrısı, karın ağrısı, enerji kaybı gibi yakınmalar saptandı.

Buna karşılık öğrenme, kişisel gelişim, topluma katkı gibi içsel amaçlarında yol alan, başarı gösterenlerde büyük bir huzur ve memnuniyet duygusu, çok daha az fiziksel yakınma görüldü.
İçsel amaçları olan kişiler, dışsal amaçları olanlara oranla daha özerk, yetkin ve ilişkilerinde daha başarılı bulundu.

Bu bulgular aslında çok önemli bir gerçekliğe işaret ediyor.

Dışsal amaçlar bizi kendi özümüzden koparıp uzaklaştırırken, içsel amaçlar bizi özümüze yaklaştırıyor, kendimizle buluşturuyor, hayatla barıştırıyor.

Yanında rahat hissettiğiniz insanlara dikkat edin!

Bu insanların gösterişten uzak, sade, mütevazı, kendisini başkalarına beğendirmek için çırpınmayan, kendi olabilen, içsel amaç ve değerlere sahip gerçek insanlar olduklarını göreceksiniz.

Doç. Dr. Şafak Nakajima

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir