1. Dünya Savaşına Giden 10 Olay

Birinci Dünya Savaşı birkaç faktörün bir araya gelmesinden kaynaklanıyordu, ancak hepsinden öte, Avrupa güçleri ile Avrupa’yı iki kampa bölen güç dengesi sisteminin krizi arasındaki gerilimlerden kaynaklandı. Büyük Britanya’ya katılan bir kamp, Fransa ve Rusya (Üçlü İtilaf), Avrupa büyük güçleri arasındaki kırılgan dengeyi korumaya çalışırken, Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan ve İtalya (Orta Güçler) etrafında kurulan ikinci kamp buna meydan okuyordu. Şimdi I. Dünya Savaşına Giden yolda 10 Olay dan bahsedeceğiz.

Fransa – Prusya Savaşı
Fransa ile Prusya (gelecekteki Alman İmparatorluğu) arasındaki savaş 1870-1871 arasında sürdü ve Fransa için aşağılayıcı bir yenilgiyle sonuçlandı. Fransa Alsace ve Lorraine bölgelerini kaybetti ve Prusya’ya büyük bir tazminat ödemek zorunda kaldı. Fransa-Prusya Savaşı, bir yandan Avrupa’nın güç dengesini daha da bozacak askeri ve endüstriyel potansiyeli olan güçlü bir Alman İmparatorluğu’nu yarattı diğer taraftan Fransızlar arasında (revanşizm) intikam alma arzusunu yaygınlaştırdı.

Fransa - Prusya Savaşı
Fransa – Prusya Savaşı

II. Wilhelm’in Tahta Çıkması
II. Wilhelm’in 1888’de tahta çıkmasıyla, Alman dış politikası daha belirgin hale geldi. Yeni Alman İmparatoru yetenekli Otto von Bismarck’ı Şansölye olarak görevden aldı. Ayrıca, Rusya ile Avusturya-Macaristan arasındaki kırılgan barışı koruyan ve Fransa’yı izole tutan Rusya ile Reasürans Antlaşması’nı yenilemeyi reddetti. Bu şekilde II. Wilhelm ile Fransa ve Rusya arasında (1892’de kuruldu) gerçekleşti . Üçlü İtilafın temeli olan bir ittifak oluşturmaya yardımcı oldu.

II. Wilhelm
II. Wilhelm

Rus-Japon Savaşı
Mançurya ve Kore ile ilgili Rus-Japon rekabeti sonucunda gerçekleşen, Rus-Japon Savaşı (1904-1905) zirveye ulaştı. Japonlara karşı savaşın sonucu, Baltık ve Pasifik filosunun neredeyse tamamını kaybeden Ruslar için büyük bir darbe oldu. Yenilgi aynı zamanda 1905 Rus Devrimi’ne yol açan ciddi bir siyasi kriz yarattı. Ancak Rus-Japon Savaşı, Uzak Doğu’daki Rus çalışmalarına da son verdi ve sonuç olarak Çar hükümeti Avrupa’daki dikkatini değiştirdi.

Rus - Japon Savaşı
Rus-Japon Savaşı

İngiliz ve Fransız
Alman militarizmi ve özellikle deniz gücü birikimi, Büyük Britanya’yı Almanya’nın yakında Kıta’da baskın bir güç olarak kurabileceğine ikna etti. Alman İmparatorluğu’na karşı bir ağırlık oluşturmak için, İngilizler, Entente Cordiale olarak bilinen Fransa ile bir ittifak kurmaya karar verdi. 1907 yılında İngiltere, Fransa ile zaten ittifak içinde olan Rusya ile de ittifak yapmıştır.

Fas Krizleri
Fas Krizleri – Tangler Krizi (1905-1906) ve Agadir Krizi (1911) gibi adlandırılmaktadır. Bu kriz Avrupa güçlerini savaşın eşiğine getirdi. Her iki kriz de, Fransa ve İngiltere arasında yeni bir ittifakı sonuçlandıran gerilimlere neden olmak amacıyla Almanlar tarafından kışkırtıldı. Ancak sonuç tam tersi oldu.

Fas Krizleri

Bosna Krizi
1908’de Avusturya-Macaristan, resmen Osmanlı İmparatorluğu’nun ayrılmaz bir parçası olan Bosna-Hersek’i savaşa eklemeye karar verdi. 1878’den bu yana İkili Monarşi’nin işgal ettiği illerin ilâve edilmesi, hem etik hem de coğrafi olarak illerle yakından ilgili olan Sırbistan’ın acı bir şekilde karşı çıkmasına neden oldu. Sırbistan Çar hükümeti tarafından desteklendi ve kriz 1909’a kadar sürdü. İtalyan Birlikleri

Bosna Krizi
Bosna Krizi

1911-1912 yılları arasında gerçekleşen İtalya-Türk Savaşı, Avrupa’da barış için büyük bir tehdit oluşturmamıştır. Ancak Türk yenilgisi, Osmanlı ordusunun zayıflığından dolayı çürüyen Osmanlı İmparatorluğu’nun kaderi hakkındaki anlaşmazlığını ortaya koydu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir