Oma

Bir ihtimal daha var O da ölmek mi dersin? Söyle canım ne dersin? Vuslatın başka âlem Sen bir ömre...

Devamı